Selger Hana Sanz nærsenter i Sandnes

Vika Project Finance kjøper eiendommen etter 7 års eiertid

SOLIDE LEIETAKERE OG UTVIKLINGSARBEID

Eiendommen var tidligere en del av et større kjøpesenter med nærhet til Sandnes Sentrum. En del av det opprinnelige senteret er revet og det er oppført boliger på dette arealet. Resten er næringsarealer med handel, trening, helse og kontor. Realkapital Investor har siden kjøpet av eiendommen i desember 2010 rehabilitert flere av arealene, fått på plass lange leiekontrakter med gode leietakere og gitt senteret en klar profil i sitt nærmarket. Samlet årlige leieinntekter for eiendommen er ca NOK 10 mill. Det er også foretatt ett reguleringsarbeid med sikte på å videreutvikle eiendommen med 78 nye boliger som oppføres på taket av eksisterende bygningsmasse. Søknadsdokumentene er klare for innsending til kommunen.

FOKUS PÅ UTVIKLINGSEIENDOM NÆR OSLO

Anders Brustad-Nilsen, daglig leder i Realkapital Investor AS kommenterer salget som følger: «Vi skulle gjerne eiet eiendommen videre, men situasjonen er at utleierisikoen er kraftig redusert, og prosjekteringen og reguleringsarbeidet er kommet til ett punkt der det passer godt med ett eierskifte. Avkastningen for eierne har vært tilfredsstillende, og det er fortsatt et godt potensial for en kjøper. Samtidig er det også slik at eiendommen ikke lenger passer like godt inn i kjernekonseptet til Realkapital Investor som er utviklingseiendom med nærhet til Oslo.».