Salg av Trikkestallen

Vi har solgt Trikkestallen til et syndikat tilrettelagt av Colliers

Eiendommen har et samlet bygningsareal på 9 166 m² og en tomt på 7 727 m². Trikkestallen har adressen Pontoppidansgate 7 på Sagene og har vært solgt flere ganger de seneste årene. I 2017 kjøpte et syndikat satt opp av Realkapital Investor og Beringer Finance eiendommen fra et Arctic Securities-syndikat og huser i dag bl.a. SATS og Voice.

 

https://www.estatenyheter.no/colliers-syndikat-kjopte-trikkestallen/298591