«Tar gevinst etter halvannet års eiertid»

Salg av Storgata 5-7

Realkapital Investor selger Storgata 5-7 til Malling & Co Eiendomsfond

Et selskap kontrollert av Realkapital Investor AS har solgt Storgata 5-7 til Malling og Co Eiendomsfond etter 1,5 års eiertid. Storgata 5 og 7 består av to sammenhengende bygårder som til sammen utgjør 6 500 kvadratmeter.

 

https://www.estatenyheter.no/tar-gevinst-etter-halvannet-ars-eiertid/263611