Salg av Håndverksveien 13-17, Langhus

Vi har solgt Håndverksveien 13-17 i Berghagan Logistikkpark på Langhus til PKH Eiendomsinvest AS

Eiendommen er en fullt utleid logistikkeiendom på 11 300 m² . Eiendommen er utviklet over tre byggetrinn, hvor Realkapital Investor har utviklet og ferdigstilt andre og tredje byggetrinn. Leietakere er Hurtigruta Carglass, Børresen Cooltech, Outland og Leko Matter. Ved ferdigstillelse av tredje byggetrinn 1.april 2021, vil Mandarinen Oslo flytte inn. Salget av eiendommen ble fremskyndet på grunn av stor interesse i markedet.

 

https://www.estatenyheter.no/realkapital-investor-selger-pa-langhus/281728