Salg av Fornebuveien 1 – 3

Vi har solgt Fornebuveien 1 – 3 på Lysaker til R8 Property og Brødrene Jensen

Eiendommen består av en bygningsmasse på ca. 8 300 m² med sentral beliggenhet på Lysaker. Eiendommen er delvis utleid på korte kontrakter med resten av bygningsmassen under rehabilitering og utvikling.

Vi har siden overtagelsen i 2018 oppgradert eiendommen og planla opprinnelig en større utvikling av eiendommen, men valgte å selge da vi fikk bud før vi igangsatte en reguleringsprosess, sier Emil Neumann Tingulstad i Realkapital Investor.

https://www.estatenyheter.no/realkapital-investor-selger-pa-lysaker/284485