«Realkapital Investor selger til Krefting»

Salg av Eikveien 19 og 21

En investorgruppering sammensatt av Realkapital Investor har nylig solgt Eikveien 19 og 21 i Drammen til Carucel Eiendom, som eies av Carl Erik Krefting.

Eiendommene ble kjøpt i 2016 og består av to lager-/verkstedbygg som er utleid til Volvo og Scania på lengre avtaler med totalt 5 500 kvadratmeter bygningsmasse. Tomtene er på 30 mål.

– Vi hadde en lengre forretningsplan ved kjøpet, men opplevde sterk etterspørsel etter eiendommen i markedet og våre investorer valgte derfor å selge, sier Anders Aasand, ansvarlig for eiendommen hos Realkapital Investor.

– Selv om det er ytterligere utviklingspotensial på eiendommene ligger det litt frem i tid. Markedet for denne typen objekter oppfattes som god og våre medinvestorer har fått en fin reise med denne investeringen. Jeg opplever at både kjøper og selger er fornøyde, sier Aasand.

Realkapital Investor selger til Krefting