«Reprofilering av Storogården er i gang»

Reprofilering av Storogården er i full gang

Realkapital Investor overtok eiendommen Vitaminveien 1 midt på Storo fra OBOS forretningsbygg i mars.  Nå bytter eiendommen navn til STOROGÅRDEN og reprofileringen er i gang, i tillegg til mange tiltak som først vil komme til syne neste år.

Positiv mottakelse

Omprofilering og maling av hele bygget er første steg i utvikling av eiendommen. Fra det ble bygget har bygningen vært to farget i brun og gul tegl, nå blir hele bygget malt i en mørk gråtone samtidig som det prosjekteres ombygging og utbygging med utstrakt bruk av glass i fasadene for å åpne bygget mer mot omgivelsene. Planen er å bygge ut og på, samt å flytte fantinen ned på bakkeplan og skape et åpent og mer livlig bygulv. Storokrysset er holdeplassen med 7. flest reisende i Oslo, ved å åpne fasaden på bakkeplan åpner det for kaffebar, bakeriutsalg, kafe og restaurant til glede for leietakere i bygget, forbipasserende og beboere på Storo/Grefsen. Etter forehåndskonferanse med Plan og Bygningsetaten i Oslo kommune har vi fått svært positive tilbakemeldinger på å skape et mer attraktivt bygulv på Storo.