«Eiendommen ligger meget sentralt ved Hauketo stasjon, som i kommuneplanen for Oslo mot 2030 er definert som et kollektivknutepunkt med potensial for bymessig utvikling og høy arealutnyttelse. Vår forretningside er å aktivt samarbeide med kommunen i planarbeidet for å lage et bydelsssenter som gir et betydelig bidrag til nærområdet.»

Realkapital kjøper Hauketo senter i Oslo

Realkapital 12 kjøper Hauketo senter i Oslo. Senteret har lange kontrakter og ligger på ett knutepunkt med utviklingsmuligheter.