«Realkapital Investor har siden kjøpet i mars 2017 utviklet eiendommen - nå tar nye krefter over»

Realkapital Investor selger Storogården

Storogården er solgt fra Realkapital Investor til Malling & co Eiendomsfond.  Eiendommen på 21.000 kvm og ligger meget sentralt plassert på Storo med leietakere som Sector Alarm, GE Healthcare, Certego, Redpill Linpro mv.

UTVIKLING

Realkapital Investor har siden kjøpet i mars 2017 utviklet eiendommen med tanke på utvidelse, omprofilering og generell oppgradering.  Bygget er malt mørkt og omprofilert som STOROGÅRDEN.  Videre har man fått rammetillatelse for utbygging av et nytt bygningsvolum i glass i 9 etasjer som binder sammen dagens to blokker og skaper et naturlig midtpunkt i bygget med meget gode lysforhold og flott utsikt mot både Grefsen, Holmenkollen og sentrum.  Her er det planlagt byggestart snarlig, et prosjekt kjøper vil ta videre.

Prosjekteringen gikk raskt da tiltakene ble sett veldig positivt på fra kommunen, hvor byggetrinn 1 i tillegg til bygningsvolumet beskrevet inkluderer å åpne bygget ut mot Vitaminveien med mer glass for å skape aktivitet på bakkeplan.

«Det har vært en veldig smidig prosess med god dialog med kommunen og andre interessenter» sier Anders Aasand, ansvarlig for eiendommen hos Realkapital Investor.  «Vi har i prosessen hatt god hjelp av Realkapital Utvikling og Grape arkitekter, og her er det mange som har stått på sent og tidlig for å opprettholde en veldig stram fremdrift»

STERKT MARKED

«Vi opplever interessen på Storo som meget sterk både fra leietakersiden og investorer», sier Aasand.  «Siden vi kjøpte har leiemarkedet styrket seg og interessen har vært sterkt for det produktet vi har å tilby.»

 Leieforholdene til de fleste leietakerne er reforhandlet og forlenget, blant annet Sector Alarm AS som har inngått en veldig langsiktig avtale i eiendommen og bla. tegnet seg for tre av de nye etasjene som skal bygges.  Videre er man i sluttfasen ift. å lande en større langsiktig leietaker på arealer som fristilles senere i år samt øvrig nybygg.

«Vi skulle gjerne eiet eiendommen videre, men slik prosjektet blir nå passer det utmerket for en langsiktig eier og det var et naturlig tidspunkt for eierskifte idet spaden skal stikkes i jorda. Det har vært en fin reise og utviklingen på Storo har vært stor den siste tiden.  Når tilbygget ferdigstilles vil også Skanska sitt prosjekt i Vitaminveien 4 stå ferdig og dette sammen med mer utadrettet virksomhet i Storogården vil skape mer liv på Storo.

HIG International Advisors (HIG) har vært partner og hovedinvestor i prosjektet.  Det har vært et godt samarbeid med en partner som har støttet prosjektet og utviklingsprosessen 100%.

RASK PROSESS

Det er Malling & Co Eiendomsfond som er kjøper av eiendommen.  Malling & Co Eiendomsfond AS er et ubelånt eiendomsfond for profesjonelle investorer.  Investorene i fondet er typisk pensjonskasser, stiftelser og forsikringsselskaper.

Akershus Eiendom var megler og partene ble bistått av Haavind (selger) og Thommesen (kjøper). Budaksept ble oppnådd medio mars og transaksjonen ble gjennomført primo mai.