Realkapital Investor selger til Norwegian Property

Det er kontorer og garasjer på Beddingen 8 som er solgt.  En kontoretasje ble solgt til leietaker i sommer mens resterende to etasjer og andel i garasjeanlegget er solgt til Norwegian Property i dag.  Eiendommen som er fullt utleid er på ca. 2100 kvm kontor og 12 garasjeplasser. 

 

Sentralt

Eiendommen ble kjøpt på bakgrunn av beliggenhet og potensiale.  «Vi hadde en fem års forretningsplan ved kjøpet som vi er nesten i mål med etter to år, og da var det naturlig å vurdere et salg for å realisere verdier.  Vi fant 2 kjøpere med god match som har delt porteføljen mellom seg. Jeg opplever at både kjøper og selger er fornøyde», sier Anders Aasand, ansvarlig for eiendommen hos Realkapital Investor.

 

Siden Realkapital Investor kjøpte eiendommen i 2016 er de fleste leiekontrakter reforhandlet. Leieinntektene økt med over 20% og eiendomsverdien nesten doblet. 

IRR på prosjektet ble 75% og egenkapitalen tredoblet.

Haavard Rønning i NPRO er fornøyd med kjøpet og sier «Vi skulle gjerne eid alle disse seksjonene, men en annen kjøper kom oss i forkjøpet på den ene etasjen. Disse seksjonene passer inn i vår strategi om å være den naturlige eier av all eiendom på Aker Brygge.  I tillegg får vi tilgang til flere p-plasser gjennom dette kjøpet.»