«Hjørnegård i Oslo CBD»

Realkapital Investor har kjøpt Rosenkrantzgate 21

Rosenkrantzgate 21 er en kontoreiendom på 3 400 m², beliggende 100 meter fra Oslo Rådhus.

Flerbruker bygg

Eiendommen har 6 leietakere og består av hjørnegården Rosenkrantzgate 21 på fem etasjer og tilstøtende naboeiendom Rosenkrantzgate 19 på fire etasjer.

Bygningsmassen er fra siste del av 1800- tallet og eiendommen har tidligere bl.a. vært hotell og senere hovedkontoret til Nordlandsbanken.

Det er 500 m² ledig areal i byggets femte etasje ved overtakelse. Realkapital Investor vurderer at etterspørselen etter kontorlokaler i Oslo sentrum vil fortsette å være god i tiden fremover.

Forretningsplan

Realkapital Investor ønsker å foredle og videreutvikle eiendommen til glede for eksisterende og nye leietakere. På lengre sikt vil mulighetene for konvertering av bygningsmassen og en høyere utnyttelse vurderes.