«Realkapital Investor kjøper på Lysaker.»

Realkapital Investor har kjøpt Fornebuveien 1-3

Bygget er på BTA 7 000 m² kontor + kjeller med parkering. Eiendommen ligger med meget god eksponering mot E18 og kun 5 min. gange fra Lysaker stasjon.

Utvikling

Realkapital Investor har utarbeidet en forretningsplan som innebærer rehabilitering og oppgradering av eiendommen til attraktive og moderne kvaliteter. Bygget er meget fleksibelt, har godt med dagslys og innehar meget gode etasjehøyder. Eiendommen vil bli programmert som et fler-bruker bygg og passer meget godt for SMB med 20-100 ansatte. I tillegg ønsker Realkapital Investor å etablere deler av bygget som et kontorhotell.

 

Lysaker

Realkapital Investor er generelt positiv til Lysaker og tror ledigheten har nådd toppen. Det er god inntjening og vekst i de store sektorene som preger leiemarkedet i Lysaker og Fornebu. Lysaker som kontor cluster har alle forutsetninger for å innhente seg etter nedturen i «Vest-korridoren» og vil bli ytterligere styrket med veiledende plan for offentlige rom (VPOR) og etablering av Fornebubanen. Eiendommer med attraktive kvaliteter, god walkability og fleksible løsninger vil oppnå vekst i leienivåene og fallende ledighet.