«Kombibygg på unik utsiktstomt i Oslo»

Realkapital Investor har kjøpt Enebakkveien 117

Enebakkveien 117 er en kontor- og kombinasjonseiendom på 11 200 m². Fra tomten, som er på 9 200 m², er det vid utsikt over Oslo sentrum.

Fleksibelt bygg

Eiendommen er et fleksibelt flerbrukerbygg med robust kontantstrøm. Ca. 1/3 av arealet er kontorareal mens resten av arealet består av kombinasjon- og lagerlokaler. Det er 730 m² ledig areal i bygget ved overtakelse. Realkapital Investor vurderer at etterspørselen etter kombinasjonlokaler i området vil forsterke seg i tiden fremover.

Fremtidig utvikling

Enebakkveien 117 ligger sentralt i forhold til den videre utvikling på Ryen, som i Kommuneplanen fra 2015 er avsatt til utviklingsområde ytre by. I samsvar med dette vil mulighetene for konvertering av hele eller deler av bygningsmassen og en høyere utnyttelse av tomten bli kartlagt.