Realkapital har kjøpt eiendommen Drammen Industribygg

Realkapital 15 har 28. februar overtatt eiendommen som består av fem bygninger i C. O. Lunds gate i Drammen. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet rett ved E18 og avkjørselen til E134.