Formuesverdier for ligningen 2018 i prosjektselskapene

Realkapital Investor vil løpende kunngjøre ligningsverdier etter hvert som disse foreligger. Disse finner du under arkfanen «RAPPORTER». Dersom det ikke står oppført en verdi i oversikten, betyr dette at ligningsverdien ikke foreligger ennå.

 

 

 

 

Vi forventer at ligningsverdiene for samtlige av prosjektselskapene vil foreligge innen påske, med unntak av de prosjektene som primært eies av privatpersoner.

 

Privatpersoner

Som hovedregel skal privatpersoner benytte ligningsverdien ved inngangen av inntektsåret (01.01.2018) Ligningsverdiene er innrapportert til aksjonærregisteret og privatpersoner vil motta en forhåndsutfylt oppgave som viser ligningsverdi for hver enkelt aksjepost og summen av disse er ført inn i skattemeldingen (selvangivelsen). Privatpersoner trenger derfor normalt ikke å foreta seg noe i forbindelse med ligningen. 

 

Juridiske personer

Juridiske personer (selskaper) skal normalt benytte verdien ved utgangen av inntektsåret (01.01.2019). Frist for innlevering av skattemeldingen (selvangivelsen) er 31.05.2019. Dersom verdien ikke er kjent på tidspunktet for levering av skattemeldingen kan det innrapporteres en estimert verdi, normalt basert på ligningsverdien fra foregående år (01.01.2018).