«Rehabilitert eiendom midt i Oslo sentrum»

Kjøp av Storgata 5-7

Storgata 5-7 har et areal på 6 500 m² med kontorer, en restaurant og ett butikklokale. Eiendommen ligger 200 meter fra Oslo Sentralstasjon.

Fleksibelt flerbruker bygg

Eiendommen har 16 leietakere og består av Storgata 5 på ni etasjer og Storgata 7 på seks etasjer. Det er kjeller under begge byggene. Stormberg leier ett butikklokale på 380 m² i første etasje i Storgata 5 og restauranthuset Brygg leier ett serveringslokale på 1 970 m² i første og andre etasje av Storgata 7. For øvrig er eiendommen utleid til kontorleietakere.

Det er noen mindre kontorareal ledig i bygget. Realkapital Investor vurderer at etterspørselen etter kontorlokaler i Oslo sentrum vil fortsette å være god i tiden fremover.

 

Realkapital Investor vil foredle og videreutvikle eiendommen til glede for eksisterende og nye leietakere, restaurantgjester og kunder.