«Realkapital Investor kjøper i Asker»

Kjøp av Røykenveien 70

Et selskap kontrollert av Realkapital Investor AS overtok 3. juni samtlige aksjer i Røykenveien 70 AS fra BundeGruppen og Steinsvik-familien.

 

Et selskap kontrollert av Realkapital Investor AS overtok 3. juni samtlige aksjer i Røykenveien 70 AS fra BundeGruppen og Steinsvik-familien. Røykenveien 70 AS eier eiendommen Røykenveien 70, som består av 7 500 kvadratmeter kombinasjonsbygg.

– Vi er takknemlige for å ha fått muligheten til å erverve en kombinasjonseiendom med svært god beliggenhet i Asker. Vi opplever god etterspørsel etter kombinasjonslokaler med sentrale beliggenheter i Oslo-regionen, sier Anders Mørland hos Realkapital Investor AS.

– L. A. Lund AS tegnet seg for egenkapitalen i prosjektet og vil være ansvarlig for videre forvaltning av eiendommen. Dagens leietaker flytter fra Røykenveien 70 den 30. juni. Vi er godt i gang med utleie av eiendommen, legger Mørland til.

 

Realkapital Investor kjøper i Asker