«Eiendommen er på rundt 25 000 kvadratmeter.»

Kjøp av Ole Deviks vei 10-14

Realkapital Investor blar opp en halv milliard kroner for Ole Deviks vei 10-14.

Eiendommen er vesentlig oppgradert senere år og fremstår som ett flott hovedkontor hvor vi håper ABB vil være lenge. Skulle de flytte er imidlertid eiendomsmassen fleksibel for flerbruk både som kontor og kombinasjonsbruk og tomten er nesten 30 mål med mange muligheter. Eiendommene ligger veldig sentralt for mange typer virksomhet. På lang sikt vil være naturlig å se på mulighetene for konvertering av bygningsmassen og en høyere utnyttelse av tomtene i tråd med kommuneplanen», sier ansvarlig i Realkapital Investor, Anders Aasand.

Kjøper for en halv milliard (+)