Kjøp av Ingeniør Rybergs gate 44, Drammen

Et selskap kontrollert av Realkapital Investor AS har kjøpt eiendommen Ingeniør Rybergs gate 44 på Åssiden i Drammen fra Ragde Eiendom.

-Vi overtok Ingeniør Rybergs gate 101 i 2019 og er svært fornøyd med å kjøpe ytterligere en eiendom i Åssiden Næringspark. Her har vi erfart god etterspørsel etter ledige lokaler den siste tiden og ser økende interesse fra service-, kontor-, opplevelse- og treningsaktører. Vi tror denne trenden vil fortsette med økt boligutvikling på Åssiden, sier Anders Aasand.

Eiendommen er en handels-, verksteds- og kontoreiendom med en bygningsmasse på 5 700 kvadratmeter.

 

https://www.estatenyheter.no/realkapital-investor-kjoper-fra-edgar-haugen/282988