«Realkapital Investor kjøper fra Krefting»

Kjøp av Ingeniør Rybergs gate 101

Et selskap kontrollert av Realkapital Investor AS har kjøpt Ingeniør Rybergsgate 101 og 101A fra henholdsvis Eker Eiendom og Carucel Eiendom.

Et selskap kontrollert av Realkapital Investor AS overtok 15. november 2019 samtlige aksjer og andeler i Ing Rydbergsgt 101 ANS og Ing. Rybergsgate 101 AS fra henholdsvis Carucel Eiendom og Eker Eiendom.

 

Selskapene eier eiendommene Ingeniør Rybergs gate 101 og 101 A.

 

Eiendommene er to ulike tomter, men har sammenhengende bygningsmasse. Samlet har eiendommene en bygningsmasse på 13 700 kvadratmeter.

 

Realkapital Investor kjøper fra Krefting (+)