«Realkapital Investor kjøper på Langhus»

Kjøp av Håndverksveien 17

Overtar eiendom med utviklingspotensiale.

Et selskap kontrollert av Realkapital Investor AS overtok 10. april 2019 samtlige aksjer i Vete Eiendom AS. Vete Eiendom AS eier eiendommen Håndverksveien 17 på Langhus, som består av 8 520 kvadratmeter lagerbygg og 18 802 kvadratmeter tomt.

Ifølge Realkapital Investor er det potensial for videre utvikling av eiendommen. Eiendommen har fire leietakere på lange kontrakter. Dette er Hurtigruta Carglass, Børresen Cooltech, Leko Matter og Outland.

Selgerne beskrives som kompetente eiendomsaktører og vil fortsatt ha en eierandel og en aktiv rolle i videre utvikling av eiendommen.

Realkapital Investor kjøper på Langhus