«Realkapital Investor kjøper i Bærum»

Kjøp av Grini Næringspark 8

Overtar Grini Næringspark 8.

Et selskap kontrollert av Realkapital Investor AS overtok 8. april samtlige aksjer i Grini Næringspark 8 Invest AS fra syndikat tilrettelagt av Clarksons Platou.

Grini Næringspark 8 Invest AS eier eiendommene Grini Næringspark 8 som består av 11 920 kvadratmeter kombinasjonsbygg.

– Vi er takknemlige for å ha fått muligheten til å erverve en kombinasjonseiendom med svært god beliggenhet i Grini Næringspark. Grini Næringspark er den mest sentrale næringsparken i Bærum kommune og det er til nærmet null ledighet i næringsparken, sier Anders Brustad-Nilsen, partner i Realkapital Investor.

– Vi opplever god etterspørsel etter kombinasjonslokaler med sentrale beliggenheter i Stor-Oslo. Eiendommen er blant annet utleid til Leos Lekeland og Vianor. Reguleringen for eiendommen er forretning, kontor og industri som gir oss en god fleksibilitet for videre utvikling av eiendommen, fortsetter han.

Realkapital Investor kjøper i Bærum