ENVAC flytter inn i Drammensveien 211

ENVAC leier inkludert parkering ca. 1 000 m2 i Drammensveien 211. Vi er svært fornøyd med å få en slik solid og profesjonell leietaker inn i eiendommen.