ENDRINGER SOM FØLGE AV KORONAVIRUS

I lys av den krevende situasjonen samfunnet befinner seg i og som endrer seg raskt for hver dag har vi i Realkapital Investor gjort en del tilpasninger.

I lys av den krevende situasjonen samfunnet befinner seg i og som endrer seg raskt for hver dag har vi i Realkapital Investor gjort en del tilpasninger:

 

Våre ansatte jobber fra hjemmekontor for å begrense smittespredningen – i tråd med myndighetenes retningslinjer.

 

Vi er tilgjengelig på telefon og e-post.  Kontoret er stengt for besøkende.

 

Situasjonen for de enkelte eiendommene følges tett.

 

Investorer vil bli holdt orientert per eiendom.

 

Kontaktinformasjon finner du på link under:

https://realkapitalinvestor.no/om-realkapital-investor/