«Realkapital Investor selger 5 eiendommer på Alna i Oslo»

SALG av BREIVOLLBYEN

En investorgruppering sammensatt av Realkapital Investor har nylig solgt 5 eiendommer på Alna i Oslo.

 

Selskapet eier fem næringseiendommer i krysset Smalvollveien og Breivollveien på Alna i Oslo. Eiendommene ble overdratt 29. november.

Kjøper er et prosjekt tilrettelagt av Pareto Securities, hvor Oslo Pensjonsforsikring tegnet seg for kapitalen.

Eiendommene er utleid til leietakere som Bavaria, St1, Plantasjen og AutoGrip.  Samlet bygningsmasse er 16.500 kvadratmeter. Tomtearealet er 32.000 kvadratmeter fordelt på Breivollveien 27, 29 og 31 samt Smalvollveien 62 og 64.

Bygningen som Bavaria leier er under ombygging og arealene vil i løpet av 2020 bli ferdigstilt til utstilling, salg og verksted for BMW og Mini.

 

Selger fem eiendommer på Alna (+)